ยอมแพ้

posted on 16 Oct 2012 23:29 by champjss in random-thoughts directory Idea
 
หลายคนคงเคยเห็นภาพนี้...
 
"อย่าล้มเลิกเดินออกจากถ้ำทั้งที่สมบัติอยู่ไม่ไกล"
 
ประโยคนี้ช่างดูง่ายดาย
จากคนที่ได้เห็นภาพตัดขวางของถ้ำ
ไม่ใช่จากคนที่เดินอยู่ในนั้น...
 
ถามคนที่เดินในนั้นสองวัน
มันยังตอบไม่เหมือนกันเลย...

Comment

Comment:

Tweet