ผมได้กรอกแบบฟอร์มฉบับนึง
 
เขากำหนดให้ประเมินผลกิจกรรมนึง ว่าจัดแล้วทำให้นักเรียนในโรงเรียนมีจิตสำนึกในความรักชาติทั้งหมดกี่คน คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด
 
ผมมีคำถามขึ้นมาในใจทันทีสองข้อ
 
ข้อแรก เราจะรู้ได้ยังไงว่านักเรียนแต่ละคนมีจิตสำนึกในความรักชาติหรือเปล่า - ไม่สิ จริงๆ ไอ้จิตสำนึกในความรักชาตินี่มันคืออะไรกันนะ
 
อีกข้อคือ ถ้าผมกรอกลงไปว่ามีนักเรียนที่ไม่มีจิตสำนึกในความรักชาติ จะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
 
ผมได้แต่คิด แล้วก็กรอกตัวเลขหนึ่งร้อยลงไปในช่อง "ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสำนึกในความรักชาติ"

Comment

Comment:

Tweet